• SK-IISKⅡ保湿修护面膜的最新心得
 • 共有 10 条心得
 • CrazyGirl
 • 肤质:敏感型
 • 年龄:
 • 心得数:10987
  • 保湿度3
  • 美白度3.5
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔4.5
  • 低刺激3.5
  • 性价比3
  •    在同类产品中还是比较可以 详情>>
  • 2011-06-12 13:06:40222.240.186.*湖南省长沙市网友
  • 回复数:14
 • popu
 • 肤质:中性
 • 年龄:
 • 心得数:10027
  • 保湿度3.5
  • 美白度2
  • 抗衰老3.5
  • 收缩毛孔2.5
  • 低刺激3.5
  • 性价比3.5
  • 2011-06-01 07:52:26220.194.221.*河北省保定市网友
  • 回复数:14
 • 纳蓝宝怡
 • 肤质:混合型
 • 年龄:
 • 心得数:10547
  • 保湿度3
  • 美白度3.5
  • 抗衰老2
  • 收缩毛孔3.5
  • 低刺激2.5
  • 性价比3
  • 2011-05-21 13:19:00222.88.57.*河南省郑州市网友
  • 回复数:14
 • 想想想你
 • 肤质:所有肤质
 • 年龄:
 • 心得数:9767
  • 保湿度4.5
  • 美白度2
  • 抗衰老3.5
  • 收缩毛孔3
  • 低刺激4
  • 性价比3
  •    希望可以改善脸部皮肤问题 详情>>
  • 2011-05-19 07:09:18222.48.91.*安徽省六安市网友
  • 回复数:14
 • alen_lili
 • 肤质:所有肤质
 • 年龄:
 • 心得数:10351
  • 保湿度4.5
  • 美白度2.5
  • 抗衰老2
  • 收缩毛孔2
  • 低刺激2.5
  • 性价比3
  •    听朋友推荐说不错,就是价格有点贵。 详情>>
  • 2011-05-03 18:30:18114.132.243.*北京市网友
  • 回复数:14
 • sprin_1204
 • 肤质:混合型
 • 年龄:
 • 心得数:10356
  • 保湿度3.5
  • 美白度4
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔4.5
  • 低刺激2.5
  • 性价比2
  •    希望我能够变得漂亮,自信。 详情>>
  • 2011-05-03 16:18:03219.138.202.*湖北省孝感市网友
  • 回复数:14
  • 保湿度2.5
  • 美白度3
  • 抗衰老3
  • 收缩毛孔3
  • 低刺激4.5
  • 性价比3
  •    一辈子一瓶可不够哦! 详情>>
  • 2011-05-02 11:34:44219.146.101.*山东省济宁市网友
  • 回复数:14
 • duwenwencn
 • 肤质:干性
 • 年龄:
 • 心得数:9769
  • 保湿度4
  • 美白度2
  • 抗衰老3
  • 收缩毛孔2
  • 低刺激4.5
  • 性价比4
  •    蛮温和的,总体不错 详情>>
  • 2011-04-28 13:59:3358.41.215.*上海市徐汇区网友
  • 回复数:14
 • 小死
 • 肤质:中性
 • 年龄:
 • 心得数:10128
  • 保湿度2.5
  • 美白度3
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔4
  • 低刺激3
  • 性价比4
  •    想自己美美的………… 详情>>
  • 2011-04-23 19:42:02218.79.98.*上海市徐汇区网友
  • 回复数:14
  • 保湿度4
  • 美白度3.5
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔2.5
  • 低刺激2.5
  • 性价比3.5
  • 2011-04-20 22:32:14222.95.152.*江苏省南京市网友
  • 回复数:14
 • 保湿功效化妆品排行榜
 • 护肤类化妆品排行榜
 • 你浏览过的产品