• SK-II水嫩美白面膜的最新心得
 • 共有 10 条心得
 • 若荑~
 • 肤质:干性
 • 年龄:
 • 心得数:10074
  • 保湿度4
  • 美白度2
  • 抗衰老3.5
  • 收缩毛孔4.5
  • 低刺激4.5
  • 性价比2
  •    想自己美美的………… 详情>>
  • 2011-06-01 13:08:53210.83.228.*广东省深圳市龙岗区网友
  • 回复数:14
 • wingwei
 • 肤质:混合型
 • 年龄:
 • 心得数:9948
  • 保湿度2
  • 美白度4
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔4.5
  • 低刺激3
  • 性价比2
  •    希望可以改善脸部皮肤问题 详情>>
  • 2011-05-27 12:30:29219.149.71.*辽宁省丹东市网友
  • 回复数:14
  • 保湿度2
  • 美白度3
  • 抗衰老2
  • 收缩毛孔2.5
  • 低刺激2
  • 性价比2
  • 2011-05-22 19:01:35218.76.142.*湖南省娄底市网友
  • 回复数:14
 • 红粉花蕾
 • 肤质:混合型
 • 年龄:
 • 心得数:9985
  • 保湿度2.5
  • 美白度4.5
  • 抗衰老2.5
  • 收缩毛孔2
  • 低刺激3
  • 性价比2
  •    在同类产品中还是比较可以 详情>>
  • 2011-05-20 11:02:1861.178.113.*甘肃省兰州市网友
  • 回复数:14
  • 保湿度2
  • 美白度2
  • 抗衰老2.5
  • 收缩毛孔2.5
  • 低刺激3
  • 性价比4.5
  • 2011-05-07 23:54:14220.161.255.*福建省宁德市网友
  • 回复数:14
 • 萨楠
 • 肤质:其他肤质
 • 年龄:
 • 心得数:11000
  • 保湿度2
  • 美白度3.5
  • 抗衰老4.5
  • 收缩毛孔3.5
  • 低刺激4
  • 性价比4
  •    希望我能够变得漂亮,自信。 详情>>
  • 2011-04-17 03:55:25210.87.185.*陕西省榆林市网友
  • 回复数:14
 • alen_lili
 • 肤质:所有肤质
 • 年龄:
 • 心得数:10351
  • 保湿度2.5
  • 美白度3.5
  • 抗衰老3
  • 收缩毛孔4.5
  • 低刺激3.5
  • 性价比2.5
  •    一辈子一瓶可不够哦! 详情>>
  • 2011-04-13 23:13:26114.132.243.*北京市网友
  • 回复数:14
 • bycyj
 • 肤质:其他肤质
 • 年龄:
 • 心得数:9825
  • 保湿度2
  • 美白度4
  • 抗衰老2
  • 收缩毛孔3
  • 低刺激3.5
  • 性价比2
  • 2011-04-09 16:05:12220.179.251.*安徽省宣城市网友
  • 回复数:14
 • 红粉花蕾
 • 肤质:混合型
 • 年龄:
 • 心得数:9985
  • 保湿度2
  • 美白度3.5
  • 抗衰老4
  • 收缩毛孔3
  • 低刺激2
  • 性价比3
  •    听朋友推荐说不错,就是价格有点贵。 详情>>
  • 2011-03-29 16:28:3161.178.113.*甘肃省兰州市网友
  • 回复数:14
  • 保湿度2.5
  • 美白度4
  • 抗衰老2
  • 收缩毛孔3.5
  • 低刺激2.5
  • 性价比4.5
  •    蛮温和的,总体不错 详情>>
  • 2011-03-11 09:56:2858.60.111.*广东省深圳市网友
  • 回复数:14
 • 保湿功效化妆品排行榜
 • 护肤类化妆品排行榜
 • 你浏览过的产品