• NEAL'S YARD REMEDIES玫瑰草精华面部精华的最新心得
 • 共有 10 条心得
  • 抗衰老2
  • 保湿度3
  • 美白度3
  • 低刺激4.5
  • 滋润度3
  • 性价比4
  • 毛孔护理4
  •    蛮温和的,总体不错 详情>>
  • 2011-06-15 05:27:45124.163.17.*山西省忻州市网友
  • 回复数:14
  • 抗衰老3
  • 保湿度4.5
  • 美白度4
  • 低刺激2
  • 滋润度4.5
  • 性价比3
  • 毛孔护理4.5
  •    希望可以改善脸部皮肤问题 详情>>
  • 2011-06-11 21:01:56218.76.142.*湖南省娄底市网友
  • 回复数:14
 • 魔羯女
 • 肤质:其他肤质
 • 年龄:
 • 心得数:10402
  • 抗衰老3.5
  • 保湿度2.5
  • 美白度4.5
  • 低刺激4.5
  • 滋润度4.5
  • 性价比4.5
  • 毛孔护理3.5
  •    希望我能够变得漂亮,自信。 详情>>
  • 2011-06-06 09:51:26219.150.211.*河南省三门峡市网友
  • 回复数:14
 • 想想想你
 • 肤质:所有肤质
 • 年龄:
 • 心得数:9767
  • 抗衰老3.5
  • 保湿度2.5
  • 美白度2.5
  • 低刺激2
  • 滋润度3.5
  • 性价比3
  • 毛孔护理2.5
  •    听朋友推荐说不错,就是价格有点贵。 详情>>
  • 2011-06-03 11:15:32222.48.91.*安徽省六安市网友
  • 回复数:14
 • 若娴
 • 肤质:敏感型
 • 年龄:
 • 心得数:10116
  • 抗衰老4
  • 保湿度4
  • 美白度2.5
  • 低刺激4
  • 滋润度3.5
  • 性价比2
  • 毛孔护理2.5
  • 2011-05-25 13:14:00219.154.245.*河南省驻马店市上蔡县网友
  • 回复数:14
 • zln0714
 • 肤质:其他肤质
 • 年龄:
 • 心得数:11056
  • 抗衰老3.5
  • 保湿度4.5
  • 美白度2
  • 低刺激4
  • 滋润度3
  • 性价比2
  • 毛孔护理3
  • 2011-05-23 13:10:41180.188.14.*福建省厦门市网友
  • 回复数:14
 • CrazyGirl
 • 肤质:敏感型
 • 年龄:
 • 心得数:10987
  • 抗衰老2.5
  • 保湿度3.5
  • 美白度4
  • 低刺激3
  • 滋润度3
  • 性价比4
  • 毛孔护理2.5
  •    想自己美美的………… 详情>>
  • 2011-05-10 17:04:06222.240.186.*湖南省长沙市网友
  • 回复数:14
 • fupingziyuan
 • 肤质:所有肤质
 • 年龄:
 • 心得数:10408
  • 抗衰老4.5
  • 保湿度4.5
  • 美白度2
  • 低刺激2.5
  • 滋润度4
  • 性价比3.5
  • 毛孔护理3
  • 2011-05-07 21:32:55219.129.164.*广东省汕尾市网友
  • 回复数:14
 • 读雨佳人
 • 肤质:敏感型
 • 年龄:
 • 心得数:9947
  • 抗衰老4.5
  • 保湿度3
  • 美白度2.5
  • 低刺激3
  • 滋润度2.5
  • 性价比4
  • 毛孔护理2
  •    一辈子一瓶可不够哦! 详情>>
  • 2011-05-05 15:04:22125.33.199.*北京市海淀区网友
  • 回复数:14
  • 抗衰老3
  • 保湿度4
  • 美白度4
  • 低刺激2
  • 滋润度4
  • 性价比2.5
  • 毛孔护理2
  •    在同类产品中还是比较可以 详情>>
  • 2011-04-20 13:01:10114.96.32.*安徽省合肥市网友
  • 回复数:14
 • 保湿功效化妆品排行榜
 • 护肤类化妆品排行榜
 • 你浏览过的产品